TALEP FORMU
Politikalarımız

İSG Politikası:

Nitrock, işçi sağlığı ve güvenliği politikalarında proaktif yaklaşımı çalışma stratejisinin merkezine koymaktadır. Tüm faaliyetlerimiz o alana özgü olan risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi süreciyle başlamaktadır. Firmamız, işçi sağlığı ve güvenliği başlığında, yasal mevzuatın ötesine geçerek, örnek teşkil edecek bir İSG politikası ve kültürünü yaymayı hedeflemektedir.

 

Bilgi Güvenliği Politikası:

Faaliyetlerimiz boyunca kullanılan ve/veya üretilen, tarafımıza veya iş paydaşlarımıza ait her türlü kurumsal bilgi, işimiz ve sorumluluklarımız açısından güvencemiz altındadır. Tüm Nitrock çalışanları ve iş paydaşları ilgili yasal düzenlemeler ve prosedürlere uymayı taahhüt eder.

 

Çevre Politikası:

Çevre politikaları bağlamında ulusal ve uluslararası standartlara riayet edilir. Çevresel etkilerin kontrol altında tutulması hedeflenir ve sarsıntı kontrolü sağlanır. Kaynak kullanımında sürdürülebilirlik gözetilir; minimum atık üretecek teknolojilerin kullanımını hedefler.

 

Sürdürülebilirlik Politikası:

Nitrock olarak, ulusal ve uluslararası standartları esas alan, lokal alanlarda özel hizmetler sunabilen ve yenilikçi normları uygulamaktan çekinmeden çevresel sürdürülebilirliği sağlayan, aynı zamanda gereksiz kaynak kullanımında ve atık yönetiminde geri kazanım yanlısı, inovasyonu tüm birimlerine yayan bir yaklaşımla tüm çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasını hedefliyoruz.